Kopplingen mellan blått ljus och sömnsvårigheter


Vad gör din telefon med din hälsa?

I dagens digitala samhälle är det svårt att undvika att använda vår telefon dagligen. Men har du någonsin funderat på hur denna ständiga skärmanvändning påverkar din hälsa? Ur ett funktionsmedicinskt perspektiv är det viktigt att förstå de olika sätt som vår teknik påverkar vår fysiska och mentala välmående. Här är sex viktiga områden där telefonanvändning kan ha en betydande inverkan.

1. Blått ljus och sömnkvalitet

Telefoner avger blått ljus som kan störa vår sömn genom att påverka produktionen av melatonin, ett hormon som reglerar vår dygnsrytm. Studier visar att exponering för blått ljus på kvällen kan försena sömnens insättande och försämra sömnkvaliteten. För att förbättra sömnen, rekommenderas att stänga av skärmen minst en timme före läggdags.

2. Mental stress och uppmärksamhet

Ständiga notiser och det oavbrutna flödet av information från sociala medier kan leda till ökad mental stress och minskad förmåga att fokusera. Forskning indikerar att regelbundna pauser från skärmar kan minska stressnivåerna och förbättra kognitiv funktion. Att sätta gränser för skärmtid och införa perioder av digital detox kan vara fördelaktigt för den mentala hälsan.

3. Ögonhälsa och digital ögonansträngning

Långvarig skärmtid kan orsaka ögontrötthet och digital ögonansträngning, även känt som ”computer vision syndrome”. Symptomen inkluderar torra ögon, suddig syn och huvudvärk. En enkel men effektiv åtgärd är att tillämpa ”20-20-20”-regeln: var 20

minut, titta på något som är 20 fot (cirka 6 meter) bort i 20 sekunder.

4. Kroppshållning och muskuloskeletal hälsa

Att ständigt titta ner på telefonen kan leda till nack- och ryggsmärtor, ett fenomen som ofta kallas ”tech neck”. Dålig kroppshållning över tid kan orsaka långvariga muskuloskeletala problem. För att motverka detta bör man hålla telefonen i ögonhöjd och ta regelbundna pauser för att sträcka ut nacke och rygg.

5. Social isolering och relationer

Överdriven användning av telefoner kan leda till social isolering genom att minska den tid vi spenderar med familj och vänner. Detta kan ha negativa effekter på våra relationer och mentala hälsa. Att prioritera verkliga möten och samtal kan bidra till att stärka sociala band och förbättra det emotionella välbefinnandet.

6. Hormonell påverkan och stressrespons

Skärmanvändning kan påverka våra stresshormoner, som kortisol, vilket i sin tur kan påverka vår matsmältning, immunförsvar och energinivåer. Kronisk stress från överdriven skärmanvändning kan leda till långsiktiga hälsoproblem. Att införa strategier för stresshantering, som mindfulness och regelbunden motion, kan hjälpa till att balansera hormonnivåerna och förbättra den allmänna hälsan.

Sammanfattning

Genom att vara medveten om hur telefonanvändning påverkar vår hälsa kan vi göra informerade val för att förbättra vårt fysiska och mentala välmående. Är du redo att ta kontroll över din skärmtid och förbättra din hälsa?

Fyll i dina uppgifter i vårt hälsoformulär så kontaktar vår hälsocoach dig inom kort för att berätta hur vi kan hjälpa dig.Referenser:


/Jonas Jonason