Vad är funktionsmedicin?

Syftet med funktionsmedicin är att upptäcka orsaken bakom dina symtom och behandla dessa. Istället för att jobba på symtomnivå ser vi till orsaken bakom, vilka obalanser du har och adresserar dessa. Därför behöver vi ställa en hel del frågor om din livsstil och göra kompletterande tester och mätningar för att få en bred förståelse för dig och din situation.

Som du vet är våra kroppar komplexa, alla delar skall funka i sig och tillsammans som helhet. En obalans någonstans i kroppen, till exempel en inflammation, påverkar ofta fler funktioner än bara där obalansen finns. Det kan räcka med en felplacerad bit för att hela vårt komplexa pussel ska bli snedvridet.

Först därefter kan vi lägga ditt hälsopussel så att alla bitar hamnar rätt och tillsammans hjälpa dig till en bättre hälsa.

Så här jobbar vi med funktionsmedicin

Helheten i fokus

Vi undersöker alltid hela din hälsosituation. Vi tar reda på hur dina kost, näring, sömn och eventuella stressnivåer ser ut. Hur besvär uppstår och hur en negativ utveckling kan vändas. Vår noggrannhet ger dig de bästa förutsättningarna för att förbättra din hälsa.

Orsaken bakom dina symtom

Idag vet vi att återkommande hälsobesvär nästan aldrig uppkommer isolerat utan att det finns en eller flera underliggande grundorsaker som behöver hanteras. Med hjälp av hälsoformulär, labbtest och fysiska tester får vi svar på hur du lever, eventuella allergier och hormonella obalanser, fysisk status m.fl. som kan behöva justeras. Även om dina gener har betydelse, så är det ändå förändringar i din vardag som har de mest betydande effekterna för din hälsa.

Precisions hälsa

Du kan mycket väl ha liknande besvär som någon annan, men med helt andra orsaker som ligger bakom. Hos oss får du alltid en personligt utformad behandling, oavsett om du vill förebygga framtida ohälsa eller gå till botten med långdragna besvär.

Funktionsmedicin vs. traditionell vård -vad är skillnaden?

Funktionsmedicin

Behandlar underliggande orsakerna

Tar hänsyn till alla delar av din hälsa och livssituation. Med hjälp av hälsoformulär och labbtest har vi stora möjligheter att identifiera och rätta till det som ger dig besvär.

Ser kroppen som ett sammanlänkat system

Ser människan som en helhet. Mycket i din kropp hänger ihop och för att du ska må så bra som möjligt behöver många delar fungera optimalt.

Individbaserade råd

Du utvärderas på individnivå, med hänsyn till din unika miljö, genetiska förutsättning och livsstil. Alla råd är baserad på individens läge, förutsättningar och mål.

Coachning och långsiktighet

Med kontinuerlig uppföljning genom fysiska och digitala coachsamtal ger vi dig möjlighet till stöd, motivation och svar på dina frågor.

Traditionell vård

Dämpar symtom med läkemedel

I den traditionella vården ligger fokus på de symtom du har och behandlingen består av att ta reda på vilka läkemedel som behövs för att dämpa dem.

Ser kroppen som olika separata delar

Kroppen ses mer som separata enheter, med olika specialister kopplade till olika delar. Kroppen liknas vid en bil där man byter ut den del som inte fungerar men människokroppen är långt mer komplex än så.

Standardiserad behandling

Behandling är ofta standardiserad. Det innebär att alla med en viss diagnos får samma behandling, oavsett individens läge, förutsättningar eller mål

Begränsad tid med vårdpersonal

Tiden till patientens egen berättelse är mer begränsad. Läkaren vill snabbt sätta en diagnos och dämpa symtom med medicin.

Sai Victor Bauder
Sai Victor Bauder
för en vecka sedan
Fantastiskt ställe och Jonas har imponerande hög kompetens i alla sina områden han jobbar med! Allt på ett ställe! De utredde de flesta av mina hinder som kan skapa större besvär i framtiden för mig. Nu ska jag fortsätta programmet för att skapa mina bästa förutsättningar för ett friskt långt liv! Tyckte han sa 150 år?
Adi H
Adi H
för 4 månader sedan
Var hos Niklas Lagerborg för en axelskada. Hade brutit nyckelben, revben och skulderblad och kunde inte lyfta armen mer än 90 grader. Redan efter första besöket var jag nästan helt återställd och efter 1.5 besök till så har jag full rörlighet. Var skeptisk från början men rätt desperat och hade aldrig kunnat tro att jag skulle kunna bli bra så snabbt. Inga tråkiga sjukövningar (som man får hos en vanlig sjukgymnast) utan effekt direkt. Smärtan släppte också. Kan verkligen rekommenderas! Niklas är extremt trevlig och förstående. Riktig magic man! BÄST!!!
Rickard Bäck
Rickard Bäck
för en månad sedan
Otroligt bra och kunnig fysioterapeut! Skadat foten och knät och han lyssnade in, kände och fick förståelse och kunde komma med bra rekommendationer på vägen framåt.