Funktionsmedicin

Proaktivt. Personligt. Preventivt.

Vi älskar att hjälpa människor. De senaste åren har varit hårda för människors fysiska och psykiska hälsa, och vi är här för att göra en positiv skillnad. Vårt uppdrag är att ge dig personlig data, kunskap och verktyg för att ta kontroll över ditt välbefinnande på ett så proaktivt sätt som möjligt. Istället för att jaga symptom arbetar vi vid din sida med ett förebyggande tillvägagångssätt som är vetenskapsstyrt och djupt mänskligt.

It's time to reboot your wellbeing

Funktionsmedicin erbjuder ett kraftfullt förhållningssätt till hälsa och välbefinnande. Vår grundare Jonas Jonason är internationellt utbildad funktionsmedicinare & master i Holistic Health. Funktionsmedicin gör det möjligt för dig att förstå den första dominon i din hälsa, snarare än att jaga den femte. Det är en positiv, stärkande och förebyggande metodik.

Funktionsmedicin vs. traditionell vård -vad är skillnaden?

Funktionsmedicin

Behandlar underliggande orsakerna

Tar hänsyn till alla delar av din hälsa och livssituation. Med hjälp av hälsoformulär och labbtest har vi stora möjligheter att identifiera och rätta till det som ger dig besvär.

Ser kroppen som ett sammanlänkat system 

Ser människan som en helhet. Mycket i din kropp hänger ihop och för att du ska må så bra som möjligt behöver många delar fungera optimalt.

Individbaserade råd

Du utvärderas på individnivå, med hänsyn till din unika miljö, genetiska förutsättning och livsstil. Alla råd är baserad på individens läge, förutsättningar och mål.

Coachning och långsiktighet

Med kontinuerlig uppföljning genom fysiska och digitala coachsamtal ger vi dig möjlighet till stöd, motivation och svar på dina frågor.

Traditionell vård

Dämpar symtom med läkemedel

I den traditionella vården ligger fokus på de symtom du har och behandlingen består av att ta reda på vilka läkemedel som behövs för att dämpa dem.

Ser kroppen som olika separata delar

Kroppen ses mer som separata enheter, med olika specialister kopplade till olika delar. Kroppen liknas vid en bil där man byter ut den del som inte fungerar men människokroppen är långt mer komplex än så.

Standardiserad behandling

Behandling är ofta standardiserad. Det innebär att alla med en viss diagnos får samma behandling, oavsett individens läge, förutsättningar eller mål

Begränsad tid med vårdpersonal

Tiden till patientens egen berättelse är mer begränsad. Läkaren vill snabbt sätta en diagnos och dämpa symtom med medicin.

Revolutionera din hälsa vid kroniska besvär och livsstilssjukdomar

Kontakta oss för att utforska hur vi kan hjälpa dig

Vårt erbjudande

Läs mer om de olika funktionsmedicinska programmen. Alla program löper över 3-6 månader ger dig olika mängd stöd och coachning beroende på dina unika behov.