Funktionsmedicin

ELITCENTER

HÄLSA - FUNKTIONSMEDICIN

HITTA OCH BEHANDLA ORSAKEN TILL DINA SYMTOM

Revolutionera din hälsa vid kroniska besvär och livsstilssjukdomar

Du har vardagskrämpor som en krånglande mage, dålig hy, infektionskänslig, övervikt, låg energi, hjärndimma eller nedstämd och vill komma tillrätta med din hälsa en gång för alla.

eller...

Du har en metabol sjukdom, stressrelaterad sjukdom eller autoimmun sjukdom och vill förstå och komma tillrätta med de verkliga orsakerna.

VAD DU BEHÖVER HJÄLP MED
  1. Nummer 1 är att förstå grundorsaken till hur du mår, snarare än att fortsätta dämpa symtomen med receptfria eller ordinerade mediciner.
  2. Förstå hur faktorer som näring, tarmhälsa, stress och toxikologi påverkar hela din kropp och hur du kan optimera dessa faktorer.
  3. En individanpassad verktygslåda med konkreta råd och motivation för att bli kvitt dina problem
Hur vi på Elitcenter kan hjälpa dig

Vi hjälper dig att förstå grundorsakerna bakom dina symtom och lär dig hur du kan återfå din hälsa och vitalitet via expertråd om kost och livsstilsfaktorer.

För att ta reda på exakt vad som pågår hos dig får du svara på olika hälsoformulär och ta  kompletterande labbtest.

Vi kommer tillsammans, steg för steg lära oss alla nödvändiga livsstilsförändringar som krävs för att du skall lyckas med din hälsoutveckling.

Med hjälp av kontinuerlig uppföljning och löpande coachning ges stöd och vägledning speciellt anpassade efter dina behov.

Funktionsmedicin vs. traditionell vård -vad är skillnaden?

Funktionsmedicin

Behandlar underliggande orsakerna

Tar hänsyn till alla delar av din hälsa och livssituation. Med hjälp av hälsoformulär och labbtest har vi stora möjligheter att identifiera och rätta till det som ger dig besvär.

Ser kroppen som ett sammanlänkat system 

Ser människan som en helhet. Mycket i din kropp hänger ihop och för att du ska må så bra som möjligt behöver många delar fungera optimalt.

Individbaserade råd

Du utvärderas på individnivå, med hänsyn till din unika miljö, genetiska förutsättning och livsstil. Alla råd är baserad på individens läge, förutsättningar och mål.

Coachning och långsiktighet

Med kontinuerlig uppföljning genom fysiska och digitala coachsamtal ger vi dig möjlighet till stöd, motivation och svar på dina frågor.

Traditionell vård

Dämpar symtom med läkemedel

I den traditionella vården ligger fokus på de symtom du har och behandlingen består av att ta reda på vilka läkemedel som behövs för att dämpa dem.

Ser kroppen som olika separata delar

Kroppen ses mer som separata enheter, med olika specialister kopplade till olika delar. Kroppen liknas vid en bil där man byter ut den del som inte fungerar men människokroppen är långt mer komplex än så.

Standardiserad behandling

Behandling är ofta standardiserad. Det innebär att alla med en viss diagnos får samma behandling, oavsett individens läge, förutsättningar eller mål

Begränsad tid med vårdpersonal

Tiden till patientens egen berättelse är mer begränsad. Läkaren vill snabbt sätta en diagnos och dämpa symtom med medicin.