Kostbehandling mer effektivt än läkemedel vid IBS

IBS, irritabel tarm, födoämneskänslighet, sibo

Ny forskning från Göteborgs universitet visar att kostbehandling är mer effektiv än läkemedel för att hantera irriterad tarm (IBS). En studie utförd vid Sahlgrenska akademin visade att över 70% av patienterna upplevde påtaglig lindring av sina symtom genom kostjusteringar. Resultaten visade att de som fick kostbehandling hade bättre resultat än de som fick läkemedel. Det här är viktiga rön för att förbättra livskvaliteten för personer som lever med IBS.

En ny studie avslöjar: Större lindring med kostjustering

Nya rön inom IBS-behandling visar en spännande riktning för dem som lider av denna utmanande mag-tarmsjukdom. Forskare vid ett framstående svenskt universitet har genomfört en banbrytande studie som jämförde olika behandlingsmetoder för att lindra IBS-symtom.

I studien delades deltagarna in i tre grupper och fick olika behandlingar under en fyra veckors period. Den första gruppen fick traditionella IBS-kostråd med fokus på ätbeteende och låg FODMAP-halt (fermenterbara kolhydrater som kan orsaka obehag vid IBS). Den andra gruppen genomgick en kostbehandling med låg kolhydratandel och hög andel protein och fett, medan den tredje gruppen fick den bästa tillgängliga läkemedelsbehandlingen baserat på deras mest påfrestande IBS-symtom.

Vad blev resultatet?

Resultaten var imponerande. 76 procent av dem som fick traditionella kostråd och låg FODMAP-halt upplevde påtaglig lindring av sina symtom. Motsvarande siffra för gruppen med låg kolhydratandel och hög protein- och fetthalt var 71 procent, medan det var 58 procent för läkemedelsgruppen.

Intressant nog visade alla grupperna en signifikant förbättring av sin livskvalitet, med minskade kroppsliga symtom och mindre ångest och depression.

Denna banbrytande forskning öppnar dörrar för nya, skonsamma och effektiva behandlingsalternativ för personer som lever med IBS. Det understryker också vikten av att utforska olika behandlingsmetoder för att hitta den mest passande lösningen för varje individ.”

Referenser

Studie: A low FODMAP diet plus traditional dietary advice versus a low-carbohydrate diet versus pharmacological treatment in irritable bowel syndrome (CARBIS): a single-centre, single-blind, randomised controlled trial

/Jonas Jonason, FMP, IMS5, HLC3