Vardagskrämpor

Här är lösningarna för dig som upplever att kroppen inte riktigt vill som du. Det kan handla om smärta i muskler och leder, magbesvär, trötthet eller du på annat sätt upplever vardagskrämpor.

Vart du befinner dig idag

Du känner att kroppen inte längre vill som du. Det kan handla om ryggsmärta, muskelvärk, eller att du känner att din hälsa inte är som du hade önskat.

Du har förmodligen provat smärtstillande med liten eller kortsiktig effekt. Du kanske redan har sökt professionell hjälp, men det har inte hjälpt heller och du vet inte vart du ska vända dig.

Vad du behöver hjälp med

  • Förstå grundorsaken bakom varför du mår som du gör.  Du behöver hjälp att förstå hur faktorer som din hållning, rörlighet, bålstabilitet, ergonomi, muskelstyrka, kost, tarmhälsa, stress, hormonell status, vila och sömn kunde ha spelat en roll för hur du mår idag och hur dessa faktorer kommer att vara avgörande för att hjälpa din läkningsprocess och hälsoutveckling.
  • Råd, motivation och stöttning i varje steg på vägen av någon som förstår vad som krävs för att skapa förutsättningar för att må bra och som själv har gått den vägen och lärt många andra att göra detsamma.

Förstå grundorsaken bakom varför du mår som du gör.

Hur vi på Elitcenter kan hjälpa dig

Vi hjälper dig att förstå grundorsakerna bakom din ryggsmärta eller muskelvärk och lär dig hur du kan komma tillrätta med tillståndet via expertråd om träning, kost och livsstilsfaktorer.

För att ta reda på vad du behöver börjar vi med att utvärdera din kroppshållning, rörlighet och stabilitet som resulterar i ett individuellt tränings- och hälsoprogram. Programmet tar också hand om andra viktiga faktorer, såsom vätskebalans, näring, sömn och vila.

Med hjälp av regelbunden personlig träning | coachning och uppföljning tar vi hand om din träning, kost- och hälsoplan. Hur ofta du behöver träffa din personliga tränare | coach beror på hur komplext ditt fall är, hur länge du har varit skadad, din träningshistorik och hur mycket förbättring du behöver göra kring tränings- och hälsooptimering.

Rekommendationer

Play Video
Play Video

Boka kostnadsfri hälsovägledning

Boka en kostnadsfri konsultation där vi lär känna dig, din vardag och dina mål bättre. Vi ger dig en övergripande hälsovägledning om vad just du behöver för att skapa hälsa och utvecklas i ditt liv.