Full Potential Programs

It's your time to thrive.

Denna unika process ger dig samma möjlighet att arbeta med din personliga utveckling som världens elitidrottare. Du får den stödstruktur och de verktyg du behöver för att äga din hälsoutveckling med målet att nå din fulla potential.

OUR BELIEF

We believe in people. We believe in the power of human health. We believe everyone can experience vibrant physical, mental and emotional wellbeing. Everything we do is with this in mind.

Optimering

Individuella program för träning, kost, kosttillskott, fasta, stresshantering och sömn för optimering av dina fysiologiska förutsättningar.

Funktionsmedicin

Beroende på program tar vi olika labbtest för att optimera just din biokemi. Vi ser till  vitalparametrar som bl a blodsocker, kolesterol och sköldkörteln.

Mental utveckling

Du får kunskap om mental träning och tar del av senaste forskningen inom mental optimering och uthållighet genom HeartMath.

Lifemanagement 360

Full potential är individuella optimeringsprogram som pågår 6-12 månader, beroende på din hälsostatus och behov, får du tillgång till två parallella processer - Optimeringsprogram för tränings- och hälsooptimering och löpande coaching.

Du både utmanas och ges verktyg och stöd för att kunna utforska det möjliga – och uppnå din sanna potential.

Med sina 17 år som hälso- och prestationscoach inom både elitidrott och näringsliv, förstår Jonas de utmaningar som du kan möta när du vill utveckla din hälsa parallellt med din yrkeskarriär eller idrottssatsning.
Välkommen på resan mot den bästa möjliga versionen av dig själv.

Vårt erbjudande

Läs mer om de olika optimeringsprogrammen nedan. Alla program löper över 6-12 månader och innehåller samma grundstruktur men ger dig olika mängd stöd och coachning beroende på dina unika behov.

[wondr url="/register?category=61fba80e-e2cc-43c8-ab19-0dc00a100189"]

Utforska din fulla potential

Boka en hälsovägledning för att hitta bästa vägen för dig.