ELITCENTER

LÖSNINGAR - ELITIDROTT

hockeyfys
fysträning för idrott
FYSTRÄNING FÖR DIN IDROTT

Vi hjälper dig att lyckas med din idrott

Om vi ​​var tvungna att nämna två specifika områden där Elitcenter har etablerat det starkaste ryktet sedan allt startade 2011, skulle det definitivt vara vårt arbetssätt för komplex smärtrehabilitering och fysträning för olika idrotter.

Jonas har haft möjligheten att utbilda flertalet fystränare på högsta nationella och internationella nivå i hur man effektivt optimerar prestation på individuella idrottare och lag genom STAC Academy och CHEK Institute.

Jonas Jonason, Mark Zawadski, Martin Tornblad, Niklas Torpling, Rupert Swärd och André Johansson har alla arbetat med flertalet individuella idrottare och lag på högsta elitnivå i Sverige såväl som internationellt.

Det som gång på gång förvånat oss som arbetar inom elitidrott är bristen på individuell anpassning, långsiktighet och avsaknaden av ett helhetstänk. Där förståelsen för hur alla delar såsom näringsoptimering, vila, återhämtning och sociala faktorer alla spelar stor roll på hur du mår och presterar.

Att coacha elitidrottare och lag kommer med ett enormt ansvar och ställer krav på stor kompetens i förståelsen för vilka faktorer som är avgärande inom idrotten och hur man på ett individuellt sätt tar idrottaren och laget till att uppnå dessa. Elitcenter sports perfrormance är en helhetstjänst designad för  elitidrottsklubbar och för den individuella idrottaren. Vår tjänst baseras på metoder från elitidrotten och är unik i Sverige och det finns få jämförelser även i resten av världen.

Detta är en specialiserad tjänst utformad för att

  • Se till varje idrotts specifika krav och utifrån individens nuläge skapa en tränings- och optimeringsplan för att nå sin fulla potential.
  • Optimera återhämtning och agera skadeförebyggande genom att adressera varje individs specifika närings-, supplement-, sömn-, och livsstilsbehov.
  • Arbeta med idrottare med kroniska skador när andra medicinska vägar har lyckats.
  • Med ett personcentrerat tillvägagångssätt skapa ett team i världsklass.
  • Arbeta tillsammans med en idrottsklubbs interna team för att skapa en helhetssyn.

Vi jobbar enbart med långsiktiga lösningar. Samarbetet ses ofta över 6 eller 12 månader.

Rekommendationer

Nå din fulla potential

Kontakta oss för att utforska hur vi kan hjälpa dig och ditt team.