Företag

Genom att skapa funktionella medarbetare som mår bättre, orkar mer och därmed presterar ett bättre resultat skapar vi effektiva, välmående organisationer. Vi har allt företaget behöver för att må bättre – på ett och samma ställe. Människor som mår världsklass presterar världsklass!

Lösningar för dig i karriären..

Att skapa välmående företag kräver att man både ser till gruppen och den enskilda individen vilket gör att det kan kännas övermäktigt. Och det är därför Elitcenter finns. Vi har allt företaget behöver för att må bättre – på ett och samma ställe.

Att skapa välmående medarbetare har aldrig varit enklare

Vår affärsidé bygger på att vi har allt företaget behöver för att må bättre, på ett och samma ställe. Genom att skapa funktionella medarbetare som mår bättre, orkar mer och därmed presterar ett bättre resultat skapar vi även effektiva, välmående organisationer.

Hur vi hjälper er att lyckas

Vi hjälper företag att nå sin fulla potential. Hemligheten är den djupa och breda analys som vi gör av organisationen, i olika steg.

Det ger oss en tydlig bild av nuläget, behoven och hur åtgärdsplanen ska se ut. Ett agilt arbetssätt med löpande mätningar och uppföljningar säkerställer sedan framgång.

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med för att nå önskat resultat:

  • Att hjälpa organisationer att få ut den fulla kapaciteten ur sina medarbetare
  • Att hjälpa ledningen att få kunskap om hur organisationen och medarbetarna mår
  • Att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron
  • Att öka välmående och motivation hos medarbetarna
  • Att ge ökad vinst genom ökad effektivitet och produktivitet till följd av strategiskt hälsoarbete

Vi skapar välmående människor & företag

Optimering

Individuella program för träning, kost, kosttillskott, fasta, stresshantering och sömn för optimering av dina fysiologiska förutsättningar.

Funktionsmedicin

Beroende på program tar vi olika labbtest för att optimera just din biokemi. Vi ser till  vitalparametrar som bl a blodsocker, kolesterol och sköldkörteln.

Mental utveckling

Du får kunskap om mental träning och tar del av senaste forskningen inom mental optimering och uthållighet genom HeartMath.

Rekommendationer

Play Video
Play Video

Utforska ert fulla potential

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt team.