Hur blir man av med en tennisarmbåge?

Hur blir man av med en tennisarmbåge (Lateral Epicondylit)?

Vad är Lateral Epicondylit?

Lateral Epicondylit (LE) är en mjukdelsskada i underarmens extensorer som ofta uppstår efter monotona repetitiva moment såsom padelspelande, trädgårdsarbete, golvläggande, möbelbyggande, terminalarbete eller annan ensidig mekanisk belastning av underarmen. 

Enligt studier och forskning är LE inte en inflammatorisk utan en degenerativ process som innebär en ökad produktion av blodkärl och fibroblaster. Dessa strukturer innehåller en stor mängd smärtsensoriska fibrer och kan därmed förklaras varför LE är ett så smärtsamt tillstånd. Då tillståndet kanske inte är en inflammatorisk process föreslås en ändring av namnet från Lateral Epicondylit till det mer neutrala namnet Lateral Epicondylalgi. LE är oftast självläkande men det kan ta lång tid och är oftast förknippat med stark smärta som hindrar den drabbade i dess vardagliga liv. Med detta ställs en intressant fråga: Vad kan vi som manuella terapeuter (osteopater, fysioterapeuter, naprapater kiropraktorer) göra för att förbättra skadeprognosen och förkorta läkningsprocessen? 

Om vi tittar lite enkelt på ett rent evolutionärt perspektiv ser vi att en grundläggande och viktig funktion i axel-, armbågs- och handleden är att positionera handen mot munnen så att föda kan intas. Om armbågsleden är skadad blir till stor del denna funktion nedsatt tillsammans med övriga uppgifter som utförs med armen. Skador som uppstår i handled och axelled kan lättare kompenseras/avlastas än skador i armbågsleden. 

Hur uppstår LE?

LE har antingen en smygande eller akut debut. Vid den smygande debuten uppkommer smärtan 24-72 timmar efter långvarigt ovant manuellt arbete som involverar underarms extension, t.ex helg med Padelturnering eller klippa buskar i trädgården. LE:n med akut debut inträffar t.ex vid ett hastigt lyft av ett tungt objekt där underarmens extensormuskulatur är den dominerande lyftstrukturen, t.ex kraftig backhandsving i padel där man slår hål i luften/träffar bollen fel. 

Debutåldern för LE är oftast mellan 35-60 år och skadan är jämnt fördelad mellan könen. Viktigt vid diagnosticering av skadan är att ta hänsyn till andra diffdiagnoser såsom refererad smärta från övre bröst- och halsryggen, synovit i armbågsleden, nervinklämningar eller artros. Därför är det viktigt att terapeuten inte bara undersöker och behandlar dig lokalt. 

Hur behandlar man LE?

Behandling I nuläget finns det inte bara en exklusiv behandlingsmetod som kan avhjälpa LE. I många fall är det multimodal behandling som ger bäst effekt. Åter till detta längre ner i stycket. 

Standardiserad och alternativ behandling som diskuteras i litteraturen är cortisoninjektioner som oftast ger bäst resultat på kort sikt, men som ibland på lång sikt kan försämra den totala återhämtningen och det finns risk att skadan återkommer. 

Man diskuterar även styrkeövningar och stretching som riktar sig till att öka koordination och styrka i underarmens extensorer. Detta görs med koncentriska- och excentriska övningar. Hjälpmedlen som används är Body Blade och hantlar samt stretching som ska minska stressen mot muskulaturens infästning i armbågsleden. 

Laser, TENS, Stötvåg och Ultraljud: samstämmigt för dessa metoder är att öka blodtillförsel, nervstimulering och näringstillförsel för att stimulera kroppens egen naturliga läkning. 

Kirurgi: Personer med långvarig LE (>18 månader), eller de som inte svarat på konservativ behandling kan erbjudas kirurgi. Vanligen avlägsnas till viss del den förstörda vävnaden och det utförs en avskärning av senans infästning mot den laterala epikondylen (benutskottet) på armbågen. 

Osteopati är en behandlingsform som erbjuder en rad olika behandlingsinterventioner för att stimulera hälsa och hanteringen av ohälsa. Osteopati utvecklades till att främja kroppens självreglerande och självläkande mekanismer genom att fokusera mot vävnadsskada, stress och somatisk dysfunktion som påverkar de neuroligiska- vaskulära och biokemiska mekanismerna. 

Att jobba osteopatiskt med människan och de dysfunktioner som drabbar henne kräver att man ser till att behandla hela personen och inte bara symtomen. Initialt utförs en generell osteopatisk examination avseende biotyp, kroppshållning, kön och ålder. 

Jag som osteopat med flera år i yrket har fått förmånen (ja det är en förmån) att behandla många personer med konstaterad LE. I skrivande stund anser jag att den mest effektiva behandlingen jag kan erbjuda är IMNS dry needling, hur den utförs och går till kan ni se i vår Elitcenter youtube kanal. Då sticker jag i princip i hela underarmens extensormuskulatur. Efter det jobbar jag mer manuellt med mina händer och mobiliserar axelleden för att försöka förbättra dess funktion och jobba mot smärtande triggerpunkter i och omkring axelled och skulderbladskomplexet. Därefter addresserar jag bröst- och halsrygg med mjukdelsbehandling, ledmobilisering samt mobilisering med impuls mot hypomobila segment för att förbättra funktion och få en neurofysiologisk effekt som indirekt kan hjälpa mot den smärtande LE:n. 

Osteopatisk medicin är för många ett kall och en filosofisk ådra att förhålla sig till vad gäller att hjälpa andra människor och som man själv kan förhålla sig till vad gäller livsstil och leverne. Detta gör osteopatin unik och ger oss obegränsade möjligheter att tänka och behandla patienterna som mer än bara maskiner utan även utifrån deras psykiska status och osteopatens inneboende känsla för vad som är rätt behandlingsval för just varje unik patient.

/Niklas Torpling, Osteopat och STAC Elittränare Elitcenter

20220616_112115 20220616_112104